Kudüs Turu

4 Ağustos Perşembe günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 900 $
2'li Oda Kişi Başı 775 $
3'lü Oda Kişi Başı 775 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 600 $
0/2 Yaş Arası 150 $

30 Ağustos Salı günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 850 $
2'li Oda Kişi Başı 725 $
3'lü Oda Kişi Başı 725 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 550 $
0/2 Yaş Arası 150 $

1 Eylül Perşembe günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 900 $
2'li Oda Kişi Başı 775 $
3'lü Oda Kişi Başı 775 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 600 $
0/2 Yaş Arası 150 $

27 Eylül Salı günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 850 $
2'li Oda Kişi Başı 725 $
3'lü Oda Kişi Başı 725 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 550 $
0/2 Yaş Arası 150 $

6 Ekim Perşembe günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 900 $
2'li Oda Kişi Başı 775 $
3'lü Oda Kişi Başı 775 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 600 $
0/2 Yaş Arası 150 $

25 Ekim Salı günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 850 $
2'li Oda Kişi Başı 725 $
3'lü Oda Kişi Başı 725 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 550 $
0/2 Yaş Arası 150 $

3 Kasım Perşembe günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 900 $
2'li Oda Kişi Başı 775 $
3'lü Oda Kişi Başı 775 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 600 $
0/2 Yaş Arası 150 $

29 Kasım Salı günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 850 $
2'li Oda Kişi Başı 725 $
3'lü Oda Kişi Başı 725 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 550 $
0/2 Yaş Arası 150 $

1 Aralık Perşembe günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 900 $
2'li Oda Kişi Başı 775 $
3'lü Oda Kişi Başı 775 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 600 $
0/2 Yaş Arası 150 $

27 Aralık Salı günü çıkışlı 3 gün 4 gece

Kudüs Otel:New Capitol Hotel
Tek Kişilik Oda 850 $
2'li Oda Kişi Başı 725 $
3'lü Oda Kişi Başı 725 $
12 Yaş Altı Ek Yataklı 550 $
0/2 Yaş Arası 150 $

Kudüs Turu Fiyat 725 $

Orta Doğu’nun ve yeryüzünün tarihiyle, stratejik açısıyla önemli, üç semavi din için kutsal olan bu şehrin adı: Kudüs.

Kuruluşuyla dünyanın en kadim şehirlerinden biri olan Kudüs, Orta Doğu’nun batı kısmında, Akdeniz’in doğusunda ve Ölü Deniz olarak da bilinen Lut Gölü arasında yer alan; İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık için kutsal sayılan bir yerleşim mekanıdır.

Müslümanlık, Hristiyanlık ve Musevilik, 3 semavi dinin kutsal mekanı olma özelliğini taşıyan dünyanın nadide şehri Kudüs, kutsal kitaplar; Kur’an-ı Kerim’de İncil’de ve Tevrat’ta adı geçen bir beldedir.

2500 yıldan uzun bir zaman önce Tekvin, Kudüs’te yazıya aktarılmıştır.

610 yılında Müslümanların ilk kıblesi olan Kudüs, Kur’an’ı Kerim’de Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in Miraç’a çıktığı tanımlanan şehirdir.

Hristiyanlar da İncil’e göre Hz İsa’nın Kudüs’te çarmıha gerilmesi nedeniyle kutsal kabul etmektedir.

Sırat Köprüsü’nün, Mekke’deki Harem-ül Şerif ile Zeytin Dağı arasında kurulacağına inanılıyor.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed’in hadislerine göre, Miraç olayından sonra Hz. Cebrail ile burada namaz kılmıştır.

Hristiyanlar, Hz. İsa’ya peygamberlik müjdesinin Kudüs’te verildiğine, Yahudiler kıyamet gününde milletlerinin kurtarıcısı gördükleri Mesih’in Kudüs’e ulaşacağına inanıyor.

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) Mescid-i Aksa'da bütün peygamberlere namaz kıldırmış, Yüce Yaratıcımızın Habibi Muhammed’i huzura davet yolculuğu Kudüs’ten başlamıştır.

Efendimiz Hz. Muhammed’in Muallak Taş üzerine çıkarak semaya yükselip Cennet ve Cehennem görüp Yüce Allah ile görüşüp dünyaya dönüşünü ifade eden Miraç buluşmasının başlangıç yeri de Kudüs’tür.

Kudüs; Hz. Davud (a.s), Hz. Süleyman (a.s), Hz. İsa (a.s) ve daha birçok Peygamberin yaşadığı, vahiylerinin geldiği, davet ve tebliğ yaptıkları kutsal topraklardır.

Hz. Elyâse (as),  Hz. Zekeriye (as) ve Hz. Yahya (as) Kudüs ve çevresinde defnedilmiştir.

Kudüs, İslam Aleminin ilk kıblesi, ikinci mescidi ve üçüncü haremi Mescid-i Aksa’nın bulunduğu kutlu beldedir.

 

Kudüs’ün eski yaşam alanlarından oluşan tarihi şehir bölümleri surlarla çevrilidir. Surlardan Kudüs’e girilen 7 kapı bulunmaktadır. Bu kapılardan en ilginci ve dikkat çekeni 1500’lü yıllarda Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan Jafa Kapısıdır.

16. yüzyılda Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman tarafından yaptırılan surlar eski Kudüs çevresinde yaklaşık 4 kilometre uzunluğa, ortalama 12 metre yüksekliğe sahip, duvarlarında sık sık gözetleme kuleleri olan harika bir yapıdır.

 

Kudüs Turu ile Gezilebilecek Yerler

Mescid-i Aksa

Aksa Camii’den, Kubbetü’s Sahra’ya kadar olan yaklaşık 150 dönüm alan Mescid-i Aksa’dır.

Yapıldığı zaman bilinmemekle birlikte Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in ifadelerinden Mescid-i Aksa, Kabe’den 40 yıl sonra yapılarak İslam’ın ikinci ibadet noktası haline gelmiştir.

Son derece etkileyici iç ve dış yapısı bilinen geniş kubbeli camilerden farklı, çok büyük sütunlarla güçlendirilirken harika tavan işlemeleriyle çiniler, insanın aklını başından alacak çekiciliğe sahiptir.

Mescid-i Aksa ile Kubbetü’s Sahra aynı alanın içinde yer almaktadır. Her ikisinin de aynı konumdaki giriş-çıkış kapıları da aynıdır.

Kubbetü’s Sahra’nın doğusundaki merdivenlerden inildiğinde sizi Mescid-i Aksa karşılar.

Mescid-i Aksa denilince genellikle insanlar, mavi çinili ve sarı kubbeli Kubbetü’s Sahra’yı anımsar.

Mescid-i Aksa, İslam’ın ilk kıblesidir. Peygamberimiz Efendimiz Hz. Muhammed Miraç’ın ardından Hz. Cebrail (a.s) ile birlikte burada namaz kılmış, sonrasında Efendimiz 17 ay Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kılmıştır.

Hicret sonrasın da Medine’de Müslümanlar 16 ay Mescid-i Aksa’ya yönelerek namaz kıldığı için İslam’ın ilk kıblesi Kudüs çok büyük anlam içermektedir.

Kubbetü’s Sahra

Taş üzerindeki kubbe anlamına gelen Kubbetü’s Sahra, 50 metrekare civarındaki bir kaya olarak bilinen Muallak Taşı, Hz. Adem’in Cennetten üzerine indiği, ilk insanın dünyadaki ilk ayak bastığı yerdir.

Hz. İbrahim’in de Hz. İsmail’i bu kaya üzerinde kurban etmek istediği, Hz. Davud’un bu kaya üzerinde tövbe için dua ettiği, Efendimizin de bu kaya üzerinden Miraç’a yükseldiğine inanılmaktadır.

Geçmişi milattan öncesine kadar giden Tapınak Tepesi’ne 687 ile 691 yılları arasında Emevi Halifesi Adbülmelik yaptırmıştır. Kubbetü’s Sahra, İslam mimarisinin ilk kubbeli eserlerdendir. Selahaddin Eyyübi döneminde bakımdan geçmiş, farklı zaman ve devirlerde bazı yenilemeler yapılsa da bugünkü görünümüne ve yapısına Yavuz Sultan Selim döneminde kavuşmuştur.

Kanuni Sultan Süleyman ile 2. Abdülhamit önemli nitelikte tamirat yaptırmıştır.

Kubbetü’s Sahra’nın Müslümanlarca çok önemli görülmesinin nedeni ise Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in havada durduğuna inanılan Muallak Taş üzerinden Miraç’a yükselmesidir. Muallak Taş, Tevrat ve İncil’de de kutsal bir kaya şeklinde geçtiği belirtilmektedir.

İslam mimari sanatının çok özel ve güzel simgelerinden Kubbetü’s Sahra, muhteşem kubbesi, çinilerle kaplı duvarlarıyla teknik olarak mühendisliğin ileri özelliklerini taşımaktadır.

Kanuni Sultan Süleyman, Kubbetü’s Sahra duvarlardaki çinilere özel önem vermiştir.

Muallak Taşı, Kubbetü’s Sahra içinde yer almaktadır. Yahudiler bu taşın dünyada yaşamın başlangıç noktası olduğuna inandığı için Musevilik inancında Kubbetü’s Sahra özel bir yere sahiptir.

Kubbetü’s Sahra, hayran bırakan mimarisiyle kutsal simge olduğunun işaretini her noktada veriyor.

Tapınak Tepesi

Kubbetü’s Sahra, Mescid-i Aksa, Ağlama Duvarı yapılarını görebileceğiniz bölgedir. Tapınak tepesi ismi, Hz Süleyman Mabedi’nin burada olmasını temel olarak almaktadır.

Ağlama Duvarı

Hz. Süleyman Mabedi’nden geriye kalan tek bölüm Ağlama Duvarı bugüne kalan son parçadır.

Museviler için önemli olan Ağlama Duvarı; Peygamberimiz Hz Muhammed, İsra ve Miraç Mucizelerinde Kudüs’e yaptığı gece yolculuğunda Burak adlı bineğini bu duvara bağlamıştır. Müslümanlar bu nedenle Burak Duvarı olarak da isimlendirmektedir.

Hristiyanlarca kutsal olmasının sebebi ise Hz. İsa Peygamber’in çarmıha gerilmeden önce son duasını yaptığı Getsemani Bahçeleri’nin burada olmasıdır.

Çile Yolu

Hz. İsa’nın çarmıh sırtına bağlıyken yürüdüğü ve üzerinde 14 kutsal duraklar olan güzergahtır.

Müslümanlar Kâbe’de tavaf yaparak hacı olurken Hristiyanlar da Çile Yolu’nda yürüyerek hacı oluyor. Çile Yolu’ndaki yaşadığı olaylarda 14 duraktan meydana gelen rota oluşturulmuştur. Hristiyanlar bu 14 durağı yürüyerek hacı oluyor.

Eski Şehir Surları

Eski şehir surları Osmanlı döneminden kalmadır. Surlarda açılan kapılar şehrin farklı noktalarını birleştirir. Aziz Stefan Kapısı Zeytin Dağı’na, Yafa Kapısı Yahudi Mahallesi’ne, Zion Kapısı Hristiyan Mahallesi’ne açılır.

Kidron Vadisi

Zeytin Dağı ve Zion Dağı arasında yer almaktadır. Kudüs’ün en eski bölgelerindendir. Yahudi ve Müslümanların bazıları kıyametin Kidron Vadisi’nde kopacağına inanmaktadır.

Kutsal Kabir Kilisesi

Hristiyanların hac noktalarından biridir. Musevilerin de çok büyük önem verdikleri mekanlardandır.

Hristiyanlar, Hz İsa’nın çarmıha gerildiği Golgotha Kayası’nın bu kilisede olduğuna inandığı için çok büyük önem verdikleri bu taşa dua eder. Hz. İsa’nın burada tekrar dirileceğine inanan Hristiyanlar Yeniden Diriliş Kilisesi ve Kıyamet Kilisesi olarak da adlandırır.

Zeytin Dağı

Zeytin Dağı’nın Kıyamet Günü ile ilgili semavi inançlarla bir irtibatı vardır. Panoramik eski Kudüs manzarasını izlemek için gidilebilecek en mükemmel yerdir.

Hristiyanlar için Hz İsa’nın dua etmek amacıyla çıktığı bir yer olması nedeniyle; Musevi inancında Kıyamet Günü kurtarıcısı olarak Mesih’in, Zeytin Dağı’ndan Kudüs’e geleceğine inanılmasıyla birlikte Hz. Zekeriya Aleyhisselam’ın mezarının Zeytin Dağı’nda olması nedeniyle çok önemlidir.

Etekleri yoğun zeytin ağaçlarıyla donanmış Zeytin Dağı’na gitmek için Kudüs eski şehrinin en çekici kapılarından Doğu Kudüs’e geçilir, 3 km’lik bir yürüyüşle ulaşılır.

Kudüs manzarasının izlenebileceği en hoş noktaların başında gelmektedir.

Peygamber Efendimiz Hz Muhammed, Miraç’tan inince Hz. Cebrail ile burada namaz kılmıştır.

Hristiyanlar Hz. İsa’ya peygamberlik müjdesinin burada verildiğine, Yahudiler de kıyamette milletlerinin kurtarıcısı gördükleri Mesih’in buradan Kudüs’e ulaşacağına inanmaktadır.

Kudüs Şam Kapısı

Kudüs de şehir dört parçaya bölünmüştür. Çeyreklerde; Yahudiler, Hristiyanlar, Müslümanlar ve Ermeniler yaşamaktadır. Kültürler birbiriyle iç içedir.

Yafa Kapısı

Yafa Kapısı yine Osmanlı zamanından kalma, bu şehrin kapılarından biridir. Günümüzde en aktif olarak kullanılan kapı burası, girişi de oldukça heybetlidir.

Kudüs’ün Çarşıları

Kudüs’ün keyifle gezilebilecek çarşıları vardır. Bu çarşılarda ekonomik, en ucuz, en uygun, fiyatları cebinize göre, geleneksel tekstilden aktarlara, gıdacılara, turistik eşya satanlara kadar her şey bulunmaktadır.

Davut Kalesi ve Kulesi

Musevi kutsal kitabında 150 şiirin Hz. Davud tarafından yazıldığı kabul edilir. Şiirler, Musevilik ve Hristiyanlığın çok sevdiği bölümleri arasındadır.

Davud Kulesi, Kudüs’ü yukardan izlemek isteyenler için harika bir konumdadır.

Habib Kağan Turizm Kudüs Turu

Kutsal yolculukları kolaylaştıran rehberiniz Habib Kağan, Kudüs Gezisi ile gönlünüze tercüman olacak. Doya doya Kudüs’ü yaşayacaksınız.

Habib Kağan, size ekonomik, en ucuz, sizin için en uygun, fiyatları bütçenize uygun bir Kudüs Gezisi sunacak, unutamayacağınız bir seyahat yaşayacaksınız.  

Habib Kağan Kudüs Turu Paketinde Neler Var?

Kayseri Havalimanı’nda buluşma sonrası belirtilecek saatte İstanbul’a uçuş gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Terminali Türk Havayolları-Telaviv kontuarı önünde toplanılıp bilet,bagaj-check-in-pasaport işlemlerinden sonra Telaviv’e Hareket edilecek.

KUDÜS-Ü ŞERİF TURU

EL-HALİL / BEYTÜLLAHİM / HALHUL / ERÎHA / LÛT GÖLÜ (ÖLÜ DENİZ) / YAFA / TELAVİV


MESCİD-İ AKSA / KUBBETÜ’S-SAHRA

CUMA NAMAZI MESCİD-İ AKSA'DA

 

BİRİNCİ GÜN

İsrail Telaviv Havalimanı’ndaki giriş işlemlerinden Sonra Telaviv’e çok yakın olan Yafa’ya geçilecek.

Yafa’da Hasan Paşa Camisi, 2. Abdülhamid’in yaptırdığı Saat Kulesi, Osmanlı Çeşmesi, Sultan Mahmud Külliyesi ve Bahriye Mescidi ziyaretlerini gerçekleştirerek yapılacak bilgilendirmelerden sonra Kudüs’e hareket ederek 1 saat sonra Kudüs New Capitol Hotel Hotel’e yerleşip vakit namazlarını Mescid-i Aksa’da kılacağız.

Hotelde 18.30-20.30 arası akşam yemeğini yedikten sonra ertesi sabah programları için dinleneceğiz.

İKİNCİ GÜN

Mescid-i Aksa’da sabah namazı sonrası 06.00-07.30 arası kahvaltı yaptıktan sonra 08.00’da Zeytin Dağı’na hareket edeceğiz.

Zeytin Dağı’ndan Kudüs ve Mescid-i Aksa’yı izleyip, fotoğraf ve görüntü aldıktan sonra  Selman-ı Farisi Hz. ve Rabia’tül Adaviyye Hz. türbelerini ziyaret edeceğiz.

2000 yıldan yaşlı zeytin ağaclarının donattığı Hz. Meryem’le anne ve babasının ebedi mekanı olduğuna inanılan Gethsemani Kilisesi’ni ziyaret edeceğiz.

Yakın mesafelerdeki Hz. İsa’nın göklere yükseldiğine inanılan mekânın görülmesi, Hz. Davud’un Türbesi’ni ziyaret sonrası Mescid-i Aksa'da öğle namazını kılacağız. Namaz sonrası Mescid-i Aksa Harem-i Şerîfi kapsamında: Kubbetü’s-Sahra ile içinde bulunan Muallak Taşı, Kıble Mescidi, Kıyamet Kilisesi ve Hz.Ömer Cami’ni ziyaret sonrası dönüş sırasında Eski Küdüs Çarşılarını göreceğiz. Zaman kalması durumunda çarşıları gezebileceğiz.

Otelde 18.30-20.30 arası akşam yemeği sonrası akşam ve yatsı namazlarından sonra üçüncü gün için dinlenmeye çekileceğiz.

ÜÇÜNCÜ GÜN

Mescid-i Aksa’da sabah namazı sonrası hotele gelip kahvaltımızı yaparak güne başlayacağız.

1 saatlik yolculuk sonrasında El Halil şehrine ulaşacağız.

Harem-i İbrahim ic¸inde Hz. İbrahim ve eşi Sare (R.A), Hz. İshak ve eşi Rıfka (R.A), Hz. Yakup ve eşi Laika (R.A) Hz. Yusuf (A.S.) Peygamberlerin kabirlerini ziyaret edeceğiz. Yakınında bulunan Halhul Kasabası’ndaki Yunus (A.S) kabrini de ziyaretin ardından 1 saat sürecek yolculukla Lut Gölü, Ölü Deniz’e yine 1 saat sürecek yolculukla varacağız.

Deniz seviyesinden 400 metre aşağıda bulunan, Lut Kavmi’nin yaşadığı Sodom ve Gomore şehirlerinin helak o altında kaldığı Lut Gölü Ölü Deniz’i göreceğiz.

Ardından Dünyanın en eski şehirlerinden Eriha’ya geçerek alış-veriş ve dinlenme molası vereceğiz.

Mola sonrası Hz. Musa Peygamberin kabrini, külliyesini ziyaretten sonra Kudüs’e otelimize hareket ederek 18.30-20.30 arası akşam yemeği ve sonrasında dinlenmeye geçeceğiz.

DÖRDÜNCÜ GÜN

Sabah namazı Mescid-i Aksa’da kılındıktan sonra saat 06.00-07.00 arası hotelde kahvaltı yapılarak saat 11.00’e kadar odalar boşaltılıp valizler lobiye indirilecek.

Miraç Gecesi kendisini Mekke’ den Kudüs’e getiren bineği Burak’ı bağladığı Burak Duvarı, Ağlama Duvarı ile Mescid-i Aksa’da bulunan Peygamber Efendimizin Miraç’a çıkarken üzerine bastığı Muallak Taşı ile Burak Mescidi ve Mervan b. Abdülmelik tarafından yapılan Mervan Mescidi içerisindeki Hz. İsa’nın vaftiz teknesini göreceğiz.

Dönüş saatine göre geçecek serbest zaman ardından Telaviv Havalimanı’na yarım saatlik yolculuk sonrası ulaşacağız. Uçuştan üç saat önce havaalanında bulunmak gerekiyor. İşlemler sonrası İstanbul Havalimanı’na uçacağız. Türkiye saatiyle….de Kayseri Erkilet Havalimanı’na dönüş yapacağız.

Allah ziyaretinizi kabul etsin…

Yeni kutsal yolculukları ve kutsal belde ve mekanları yeniden birlikte gezmek, görmek, hasretini dindirmek dileğiyle…  

 

İçerik aynı kalmak kaydıyla programda değişiklik yapılabilir.

Programdaki uçak saatleri farklılık gösterebilir. 

Gezi tarihinizdeki uçak kalkış ve dönüş saatlerini sorunuz.
Yeşil pasaportlar için vize gerekmemektedir.
Liste vizesi alındığından pasaportlara vize ve giriş-çıkış kaşesi vurulmamaktadır.
18 Yaş altı yolcular yanlarında anne veya babası olmaksızın giriş yapamaz.

12 Yaş altı (11,99’da olsa) girişine izin verilmemektedir.

NOT: TURLARIMIZ KONAKLAMA VE GÜN SAYISINA GÖRE LOKASYON VE DESTİNESYONLAR AÇISINDAN DEĞİŞİKLİK GÖSTERMEKTEDİR.

Kudüs turuna ne zaman katılabilirim?

Kudüs turu, yılın neredeyse her zamanı düzenlenir. Ancak, en iyi seyahat deneyimi için en uygun mevsimler bahar ve sonbahardır.

Kudüs turu ücreti nedir?

Kudüs turu fiyatı 725$ dır. Ama bu fiyat tur programına ve tur operatörüne göre değişebilir. Genellikle turun süresi, aktiviteleri ve konaklama seçenekleri gibi faktörler fiyatı etkiler. 

Kudüs turu sırasında neler yemeliyiz?

Yerel lezzetlerin tadına bakmak için humus, falafel, şakşuka ve baklava gibi geleneksel yemekleri deneyebilirsiniz.

Kudüs turu sırasında fotoğraf çekmek serbest mi?

Evet, Kudüs turu sırasında fotoğraf çekmek serbesttir. Ancak, bazı dini yerlerde fotoğraf çekmek yasak olabilir, bu nedenle rehberinizin talimatlarına uymak önemlidir.

Kudüs turu boyunca nelere ihtiyacım var?

Kudüs turu boyunca konforlu yürüyüş ayakkabıları, hafif giysiler ve güneş kremi gibi temel seyahat malzemeleri önerilir. Ayrıca tur sırasında su ve atıştırmalık almanız da faydalı olabilir.

Kudüs turu ne kadar sürer?

Kudüs turu genellikle 2-3 gün sürer, ancak tur şirketine bağlı olarak süre değişebilir.

Kudüs turu sırasında rehberler hangi konuda bilgi verirler?

Kudüs turu sırasında rehberler genellikle turistik yerlerin tarihi ve dini önemi hakkında bilgi verirler.

Kudüs turu ne kadar sürer?

Kudüs turu genellikle 2-3 gün sürer, ancak tur şirketine bağlı olarak süre değişebilir.